Kitab Sutji

2 Korinta 12:3 Kitab Sutji (JAV)

Aku iya weruh wong iku, -- embuh ing sajroning badan embuh ing sajabaning badan, aku ora ngreti, Gusti Allah kang nguningani --

2 Korinta 12

2 Korinta 12:1-4