Kitab Sutji

2 Korinta 11:29 Kitab Sutji (JAV)

Yen ana wong rumangsa apes, apa aku ora rumangsa melu apes? Yen ana wong kesandhung, apa atiku ora remuk dening sedhih?

2 Korinta 11

2 Korinta 11:21-33