Kitab Sutji

2 Babad 5:14 Kitab Sutji (JAV)

nganti para imam ora betah anggone padha ngadeg nindhakake tata pangibadah marga saka mega iku, awit kamulyaning Yehuwah ngebeki padalemaning Allah.

2 Babad 5

2 Babad 5:6-14