Kitab Sutji

1 Yokanan 5:19 Kitab Sutji (JAV)

Kita sumurup, yen asal kita saka ing Allah, lan sajagad kabeh kawengku ing pangawak dursila.

1 Yokanan 5

1 Yokanan 5:17-21