Kitab Sutji

1 Yokanan 5:14 Kitab Sutji (JAV)

Anadene anggon kita tatag ing pracaya marang Gusti Allah iku jalaran manawa kita padha nyuwun apa-apa marang Panjenengane, kang nyondhongi ing karsane, mesthi disembadani.

1 Yokanan 5

1 Yokanan 5:12-21