Kitab Sutji

1 Yokanan 4:12 Kitab Sutji (JAV)

Ora ana wong kang tau ndeleng marang Gusti Allah. Manawa kita padha tresna-tinresnan, Gusti Allah tetep ana ing kita, lan sihe iku sampurna ana ing kita.

1 Yokanan 4

1 Yokanan 4:3-14