Kitab Sutji

1 Yokanan 1:6 Kitab Sutji (JAV)

Saupama kita padha ngaku tetunggalan karo Panjenengane, mangka laku kita ana ing pepeteng, dadi kita goroh lan ora nglakoni ing kayekten.

1 Yokanan 1

1 Yokanan 1:1-8