Kitab Sutji

1 Timoteus 2:15 Kitab Sutji (JAV)

Nanging wong wadon bakal kapitulungan rahayu marga saka anggone anak-anak, angger ngantepi ing pracaya lan katresnan sarta kasucen kalawan jatmika.

1 Timoteus 2

1 Timoteus 2:12-15