Kitab Sutji

1 Timoteus 2:11 Kitab Sutji (JAV)

Wong wadon iku kudune jatmika lan nampanana piwulang kalawan mbangun-turut.

1 Timoteus 2

1 Timoteus 2:6-12