Kitab Sutji

1 Tesalonika 2:7 Kitab Sutji (JAV)

Nanging kalawan rumaket anggonku padha pitepungan ana ing tengahmu, wis kaya patrape biyung anggone ngemong lan ngopeni anake.

1 Tesalonika 2

1 Tesalonika 2:1-17