Kitab Sutji

1 Tesalonika 2:16 Kitab Sutji (JAV)

awit padah ngalang-alangi anggonku padha nggiyarake pangandika marang bangsa-bangsa liya supaya oleh karahayon. Dadine padha tansah ngundhaki dosane sakatoge, lan saiki padha ketaman ing bebendu tumeka ing wekasan.

1 Tesalonika 2

1 Tesalonika 2:11-20