Kitab Sutji

1 Tesalonika 1:9 Kitab Sutji (JAV)

Sabab wong-wong wis padha nyritakake dhewe mungguh ing ngatase aku sakanca kapriye anggonmu padha nampani aku kabeh sarta anggonmu padha ninggal brahala-brahala lan banjur mratobat marang Gusti Allah tuwin leladi marang Gusti Allah kang gesang lan sajati,

1 Tesalonika 1

1 Tesalonika 1:5-10