Kitab Sutji

1 Tesalonika 1:7 Kitab Sutji (JAV)

satemah kowe padha dadi tetuladhan tumrap kabeh wong pracaya ing tanah Makedhonia lan ing tanah Akhaya

1 Tesalonika 1

1 Tesalonika 1:1-10