Kitab Sutji

1 Samuel 5:10 Kitab Sutji (JAV)

Wong-wong iku tumuli padha ngusung pethine Gusti Allah menyang Ekron. Nanging satekane pethine Gusti Allah ing Ekron, wong ing kono padha sesambat, pangucape: “Anggone marakake pethine Gusti Allahe Israel marang kita iku supaya mateni kita lan bangsa kita.”

1 Samuel 5

1 Samuel 5:1-12