Kitab Sutji

1 Samuel 10:22 Kitab Sutji (JAV)

Mulane banjur neges marang Sang Yehuwah: “Punapa tiyangipun inggih mriki?” Sang Yehuwah paring wangsulan: “Lah wonge ndhelik ana ing antarane barang-barang.”

1 Samuel 10

1 Samuel 10:18-25