Kitab Sutji

1 Petrus 4:19 Kitab Sutji (JAV)

Kang iku para kang nandhang sangsara marga saka karsaning Allah, iku padha masrahna nyawane, kalawan tansah nglakoni kabecikan, marang kang nitahake kang setya tuhu.

1 Petrus 4

1 Petrus 4:15-19