Kitab Sutji

1 Petrus 4:12 Kitab Sutji (JAV)

He para kekasih, aja padha gumun marang panasing geni siksan kang nekani kowe minangka pandadaran, kaya-kaya ana bab kang ora lumrah kang namani kowe.

1 Petrus 4

1 Petrus 4:3-16