Kitab Sutji

1 Petrus 2:17 Kitab Sutji (JAV)

Padha ngajenana wong kabeh, sadulur-sadulurmu padha tresnanana. Duwea wedi-asih marang Gusti Allah, ngurmatana Sang Nata Agung!

1 Petrus 2

1 Petrus 2:8-25