Kitab Sutji

1 Petrus 2:10 Kitab Sutji (JAV)

Kowe, kang maune dudu umate Gusti Allah,nanging saiki wus dadi umate,sing maune ora padha diwelasi,nanging saiki wus tampa kawelasan.

1 Petrus 2

1 Petrus 2:1-12