Kitab Sutji

1 Petrus 1:9 Kitab Sutji (JAV)

amarga kowe wis padha bisa ngranggeh gegayuhane pracayamu, yaiku karahayoning nyawamu.

1 Petrus 1

1 Petrus 1:1-15