Kitab Sutji

1 Para Raja 6:29 Kitab Sutji (JAV)

Temboke padaleman kabeh iku mubeng rinengga ing gambar kerub, wit kurma tuwin kembang mekar ukir-ukiran, yaiku ing kamar jero lan ing kamar njaba.

1 Para Raja 6

1 Para Raja 6:22-35