Kitab Sutji

1 Para Raja 16:12 Kitab Sutji (JAV)

Kaya mangkono Sang Prabu Zimri anggone numpes kulawargane Sang Prabu Baesa kabeh, cocog karo pangandikaning Pangeran Yehuwah lumantar Nabi Yehu,

1 Para Raja 16

1 Para Raja 16:8-20