Kitab Sutji

1 Korinta 3:17 Kitab Sutji (JAV)

Manawa ana wong kang ngrusak padalemaning Gusti Allah, Panjenengane bakal ngrusak wong mau. Sabab padalemaning Allah iku suci, yaiku kowe.

1 Korinta 3

1 Korinta 3:8-22