Kitab Sutji

1 Korinta 11:11 Kitab Sutji (JAV)

Ewadene, ana ing Gusti ora ana wong wadon tanpa wong lanang, lan ora ana wong lanang tanpa wong wadon.

1 Korinta 11

1 Korinta 11:6-16