Kitab Sutji

1 Korinta 10:20 Kitab Sutji (JAV)

Ora! Dene kang dakkarepake, sesajene wong-wong iku mau tumuju marang roh-roh reged, ora marang Gusti Allah. Lan ora dadi karepku yen kowe padha tetunggalan karo para roh reged.

1 Korinta 10

1 Korinta 10:11-24