Riveduta Bibbia 1927

Filippesi 1:21 Riveduta Bibbia 1927 (RIV)

Poiché per me il vivere è Cristo, e il morire guadagno.

Filippesi 1

Filippesi 1:15-27