Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Yudas 1:8 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Demikian juga orang yang menyusup ke tengah-tengahmu. Mereka dikendalikan oleh mimpi. Mereka juga mencemarkan tubuhnya dengan dosa. Mereka menolak kuasa Allah dan menghina malaikat-malaikat yang mulia.

Yudas 1

Yudas 1:4-10