Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Yohanes 5:44 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Kamu senang mencari hormat dari orang lain, tetapi kamu tidak pernah mencari hormat yang datang dari Allah yang satu-satunya itu. Jadi, bagaimanakah kamu dapat percaya kepada-Ku?

Yohanes 5

Yohanes 5:42-45