Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Wahyu 22:7 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Dengarlah. Aku datang segera. Betapa bahagianya orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini.

Wahyu 22

Wahyu 22:4-9