Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Wahyu 22:10 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, Jangan merahasiakan perkataan-perkataan nubuat di dalam kitab itu sebab waktunya sudah dekat.

Wahyu 22

Wahyu 22:1-12