Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Wahyu 19:4 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Kemudian ke-24 tua-tua dan keempat makhluk hidup itu menyembah. Mereka menyembah Allah yang duduk di atas takhta itu. Mereka berkata,Amin, Haleluya!

Wahyu 19

Wahyu 19:1-7