Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Wahyu 19:17 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Kemudian aku melihat malaikat berdiri di dalam matahari. Malaikat itu berkata dengan kuat kepada semua burung yang terbang di langit. Katanya, Mari ke sini dan berkumpullah. Marilah ikut dalam jamuan besar Allah.

Wahyu 19

Wahyu 19:8-18