Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Wahyu 17:17 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Allah menjadikan mereka untuk melakukan kehendak-Nya. Mereka sepakat untuk memberikan kuasa kepada binatang itu untuk memerintah. Mereka akan memerintah sampai semua perkataan Allah digenapi.

Wahyu 17

Wahyu 17:10-18