Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Wahyu 10:1 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Kemudian aku melihat malaikat lain yang penuh kuasa turun dari surga. Malaikat itu berselubungkan awan. Sebuah pelangi mengelilingi kepalanya. Mukanya seperti matahari dan kakinya seperti tiang api.

Wahyu 10

Wahyu 10:1-9