Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Roma 4:8 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Dan bila Tuhan menerimanyaseperti orang yang tidak berdosa, betapa bahagianya orang itu.

Roma 4

Roma 4:1-14