Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Matius 25:41 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Kemudian Raja itu berkata kepada yang di sebelah kiri-Nya, ‘Pergi dari hadapan-Ku. Kamu akan dihukum dan dibuang ke dalam api neraka yang kekal. Api itu disiapkan untuk iblis dan malaikatnya.

Matius 25

Matius 25:32-44