Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Matius 10:38 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Jika seseorang tidak mau menerima salib yang diberikan kepadanya, apabila ia mengikut Aku, orang itu tidak layak mengikut Aku.

Matius 10

Matius 10:27-41