Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Markus 14:66 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Sementara Petrus masih ada di pelataran, seorang pelayan perempuan dari imam besar datang.

Markus 14

Markus 14:64-72