Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Kisah 6:8 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Allah memberikan berkat kepada Stefanus. Allah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan mukjizat dan tanda ajaib di tengah-tengah orang banyak.

Kisah 6

Kisah 6:1-12