Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Kisah 22:6 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Terjadilah sesuatu padaku dalam perjalananku menuju Damsyik. Kira-kira tengah hari, cahaya yang sangat silau dari langit tiba-tiba menyoroti aku.

Kisah 22

Kisah 22:1-9