Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Kisah 22:28 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Kepala pasukan itu menjawab, Aku harus membayar mahal untuk mendapat kewarganegaraan itu.Tetapi Paulus berkata, Aku dilahirkan sebagai warga negara.

Kisah 22

Kisah 22:20-30