Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Kisah 17:31 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Allah sudah menentukan waktu untuk mengadili semua orang di dunia ini. Dia adil. Ia akan mengadili melalui satu Orang yang sudah ditetapkan-Nya. Ia sudah membuktikannya kepada semua orang dengan membangkitkan Orang itu dari kematian.

Kisah 17

Kisah 17:27-34