Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Kisah 15:34 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Tetapi Silas memutuskan untuk tetap tinggal di sana.]

Kisah 15

Kisah 15:32-35