Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Kisah 1:5 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Yohanes membaptis orang dengan air, tetapi kamu tidak lama lagi akan dibaptis dengan Roh Kudus.

Kisah 1

Kisah 1:1-7