Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Galatia 5:26 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Janganlah kita sombong. Jangan kita mengadakan keributan terhadap orang lain dan jangan kita iri hati satu sama lain.

Galatia 5

Galatia 5:24-26