Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Galatia 2:11 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Ketika Petrus tiba di Antiokhia, aku telah menentangnya secara langsung, sebab ia melakukan sesuatu yang salah.

Galatia 2

Galatia 2:4-20