Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

Filipi 1:9 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Aku berdoa untuk kamu:supaya kasihmu bertambah-tambah;supaya pengetahuan dan pengertianmu disertai dengan kasihmu;

Filipi 1

Filipi 1:3-19