Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

2 Timotius 2:10 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Jadi, aku menerima semua penderitaan itu dengan sabar. Aku melakukannya untuk menolong semua orang yang telah dipilih Allah. Aku menerima penderitaan itu supaya mereka dapat menerima keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus. Keselamatan itu disertai dengan kemuliaan yang kekal.

2 Timotius 2

2 Timotius 2:4-16