Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

2 Tesalonika 3:3 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Tuhan adalah setia. Ia akan memberi kekuatan kepadamu dan melindungimu dari yang jahat.

2 Tesalonika 3

2 Tesalonika 3:2-5