Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca

2 Petrus 2:10 Perjanjian Baru: Versi Mudah Dibaca (AMD)

Hukuman itu untuk orang yang menuruti keinginan dirinya yang berdosa dan orang yang benci terhadap kuasa Tuhan.Guru-guru palsu melakukan sesuatu yang dikehendakinya dan bangga atas dirinya sendiri. Mereka tidak takut menghujat malaikat-malaikat yang mulia.

2 Petrus 2

2 Petrus 2:7-11